OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Zarząd
OSP Brzeziny

Zarząd

Obecny Zarząd został wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczowyborczym w dniu 19 marca 2016 roku. Jego skład przedstawia się następująco:

Prezes – dh Piotr Dębski e-mail: piotrdebski@ospbrzeziny.pl

V-ce Prezes – dh Roman Wargoś

V-ce Prezes Naczelnik – dh Kamil Wiaderek e-mail: naczelnik@ospbrzeziny.pl

Z-ca naczelnika – dh Krzysztof Sobieszkoda

Skarbnik – dh Kamil Hamerszmidt e-mail: skarbnik@ospbrzeziny.pl

Sekretarz – dh Krzysztof Stempniewski

Gospodarz – dh Sławomir Młotkowski

Kronikarz – dh Urszula Bartyzel-Michalska

Członek Zarządu – dh Marcin Białobrzeski