OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Składka członkowska
OSP Brzeziny

Składka członkowska

Składkę członkowską można opłacić bezpośrednio u Skarbnika Zarządu OSP skarbnik@ospbrzeziny.pl lub przelewem na konto bankowe OSP:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
ul. Reformacka 9
95-060 Brzeziny
Nr konta: 35 1240 3334 1111 0010 7541 1584

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz “składka członkowska za rok ….” i podać rok, za który składka jest wpłacana. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej przez Walne Zebranie, natomiast członkowie wspierający w zadeklarowanej przez siebie wysokości. Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych za rok 2018 Walne Zebranie ustaliło na 36 złotych. Termin opłacenia składki mija 31.12.2018r. W przypadku zalegania z opłatą składki powyżej 1 miesiąca Zarząd może wysłać do członka upomnienie, którego koszt ponosi członek zalegający z opłatą składki. Koszt upomnienia wynosi 10 złotych. W przypadku nieopłacenia zaległej składki lub kosztów upomnienia w zakreślonym terminie podanym w upomnieniu Zarząd skreśla członka z listy członków zwyczajnych.

W celu wygenerowania gotowego druku wpłaty wypełnij poniższy formularz:

Członek zwyczajnyCzłonek wspierający