OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Uchwały Zarządu – 2016
OSP Brzeziny

Uchwały Zarządu – 2016

Uchwały Zarządu OSP Brzeziny uchwalone w roku 2016

L.p. Numer Uchwały W sprawie Plik uchwały w PDF
1 1/2016 Skireślenia z listy członków pdf Button
2 2/2016 Ukonstytuowania się Zarządu pdf Button
3 3/2016 Dokoptowanie członka zarządu pdf Button
4 4/2016 Upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym pdf Button
5 5/2016 Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Mikołaja Wargosia pdf Button
6 6/2016 Przyłączenia budynków OSP do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC pdf Button
7 7/2016 Odpłatnego wynajęcia pomieszczeń pdf Button
8 8/2016 Ustalenia wnioskowanej dotacji z budżetu Miasta Brzeziny na utrzymanie gotowości bojowej na rok 2017 pdf Button
9 9/2016 Zmiany regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 10/2014 z dnia 04.07.2014r. pdf Button
10 10/2016 Wyznaczenia opiekunów Orkiestry Dętej OSP Brzeziny oraz określenia ich zakresu odpowiedzialności pdf Button
11 11/2016 Wyznaczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach do kierowania i dowodzenia sekcją, zastępem w czasie ogłoszenia alarmu, dysponowania do miejsca zdarzenia i prowadzenia działań ratowniczych oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i higieny działań, w tym wyposażenia w środki ochrony indywidualnej pdf Button
12 12/2016 Upoważnienia wybranych członków OSP do otrzymania kluczy do drzwi oraz uprawnień do elektronicznego systemu blokowania, a także kodów do centrali alarmowej pdf Button
13 13/2016 Skreślenia z listy członków pdf Button