Kamil Hamerszmidt

ZAWIADOMIENIE

 o wyborze najkorzystniejszej oferty  dotyczy przetargu nieograniczonego na:     Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 …

ZAWIADOMIENIE Czytaj dalej »

Wizyta Premiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego

We wtorek 17 września 2019 roku jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach odwiedził Wicepremier Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, który wraz z Posłem na Sejm RP Panem Romanem Sasinem oraz Burmistrz Miasta Brzeziny Panią Iloną Skipor przekazał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeziny w …

Wizyta Premiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Czytaj dalej »

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:  Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.  Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką …

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Czytaj dalej »

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Ogłoszenie nr 593993-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej NieNazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub …

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia postępowanie …

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Czytaj dalej »