Kamil Hamerszmidt

76. Rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku po pięciu latach hitlerowskiej okupacji wybuchło w Warszawie powstanie przeciwko wojskom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji “Burza”. Był to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu …

76. Rocznica Powstania Warszawskiego Czytaj dalej »

Powitanie nowego wozu gaśniczego

17 lipca 2020 roku o godzinie 21:30 powitaliśmy na naszym placu nowy samochód gaśniczy marki SCANIA GCBA 7/52, o którego pozyskanie Zarząd OSP czynił starania od kilku lat, dopiero dzięki Pani Burmistrz Ilonie Skipor udało się ten projekt zrealizować. Zakup został zrealizowany przez Miasto Brzeziny w ramach projektu pod nazwą “Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup …

Powitanie nowego wozu gaśniczego Czytaj dalej »

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

W sobotę 20 czerwca 2020 roku o godzinie 17:00 przy zachowaniy środków ostrożności w związku z epidemią odbyło się Walne Zebranie członków OSP Brzeziny. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Brzeziny dh Marcin Białobrzeski, który powitał przybyłych na zebranie druhów i druhny oraz Panią Burmistrz Miasta Brzeziny Ilonę Skipor. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano druha Romana Wargosia, …

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019 Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2019

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP w dniu 20.06.2020 roku Stan prawny: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000205889; Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Uchwałą nr 3 w dniu 16.03.2019 r. …

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2019 Czytaj dalej »

#gaszynchallange

⚠️#gaszynchallange⚠️ Zostaliśmy nominowani do wyzwania #gaszynchallange przez OSP w Chechle oraz Ochotnicza Straż Pożarna Dmosin. Akcja ma na celu propagowanie ziórki na rzecz Wojtusia chorego na SMA. Wojtuś skończył w grudniu roczek. Dla zdrowego bobasa jest to okres, w którym uczy się najbardziej podstawowych umiejętności – samodzielnego jedzenia, raczkowania, a później chodzenia. Rodzice cieszą się z …

#gaszynchallange Czytaj dalej »