Ogłoszenia

Zrealizowano projekt pn. “Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”

W dniu 28 listopada 2019 roku podpisano protokół odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 realizując zadanie pn. “Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” sfinansowane ze źródeł: Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 261 958 zł Dotacja Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 117 690 zł …

Zrealizowano projekt pn. “Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” Czytaj dalej »

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 510223401-N-2019 z dnia 18-10-2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: …

Ogłoszenie Czytaj dalej »

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Ogłoszenie nr 593993-N-2019 z dnia 2019-09-05 r.  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej NieNazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub …

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia postępowanie …

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Czytaj dalej »