Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 588458-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Ogłoszenie nr 588458-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach:  Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej …

Ogłoszenie nr 588458-N-2019 z dnia 2019-08-21 r. Czytaj dalej »