Darowizna na działalność ratowniczą

Darowizna na cele statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

Kategoria:

Podstawową działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest działalność ratownicza, do której zaliczamy:

  1. prowadzenie działalności na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;
  2. współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
  3. udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych, awarii technologicznych i katastrof naturalnych;
  4. informowanie ludności o występujących zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi.

Każde wsparcie pomoże nam skuteczniej reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia.