Darowizna na Orkiestrę OSP Brzeziny

Darowizna na działalność Orkiestry OSP Brzeziny.

Kategoria:

Jednym z celów statutowych OSP jest rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji, który realizowany jest przede wszystkim poprzez prowadzenie Orkiestry Dętej. Działalność orkiestry polega na uświetnianiu uroczystości państwowych i religijnych, organizowaniu występów i koncertów o różnej tematyce, jak również wychowaniu młodzieży przygotowujące do aktywnego udziału w działalności orkiestry polegające przede wszystkim na nauce gry na instrumentach, zachowaniu się w szyku marszowym oraz podczas koncertów i występów, rozwijając wśród wychowanków poczucie patriotyzmu. Nauka gry na instrumentach prowadzona jest bezpłatnie jak również udostępnienie instrumentów jest bezpłatne. Każda przekazana złotówka na działalność orkiestry przyczyni się do jej rozwoju oraz zapewni możliwość dalszej działalności.