Walne zebranie

OGŁOSZENIE Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach zawiadamia wszystkich członków, iż Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012 zostało zwołane na dzień 23 lutego 2013 roku w pierwszym terminie o godzinie 17:00, w drugim terminie o godzinie 17:30 w Sali OSP Brzeziny ul. Reformackiej 9.   Proponowany porządek zebrania: Otwarcie zebrania, Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz …

Walne zebranie Czytaj dalej »