Nabór do OSP

Chcesz pomagać innym? Czujesz potrzebę robić coś ważnego? Chcesz poświęcić wolny czas pomagając? Dołącz do nas!

Kogo szukamy?

Szukamy osób czujących potrzebę poświęcenia swojego czasu do aktywnego działania na rzecz bezpieczeństwa. Szukamy osób, które chcą bezpośrednio pomagać ludziom, a nawet ich ratować podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz chcą być zawsze gotowi do podjęcia takich akcji. Szukamy osób, które chcą być strażakami ochotnikami. Szukamy również osób, które chcą pośrednio pomagać w utrzymaniu gotowości OSP Brzeziny poprzez pracę społeczną na rzecz jednostki. Szukamy osób, które chcą akywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego miasta. Szukamy osób, które chcą działać dla mieszkańców.

Czy znajdę miejsce w OSP?

Jeśli chcesz ratować ludzi oraz ich mienie podczas akcji ratowniczych, jeśli chcesz wspomóc strażaków w akcjach oraz w utrzymaniu gotowości do podjęcia takich akcji, jeśli chcesz aktywnie działać dla mieszkańców, jeśli chcesz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych, świętach państwowych, manifestować patriotyzm; znajdziesz miejsce w OSP. Ciebie właśnie szukamy!

Nie zwlekaj!

Wypelnij formularz, skontaktujemy się z Tobą.

Podaj datę urodzenia w formacie: rrrr-mm-dd

Opisz w kilku zdaniach dlaczego chcesz wstąpić do OSP. (min. 10 słów)

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zgłoszenia, obsługi twojej wizyty na naszej stronie oraz dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

  • Pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych deklarujący dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP na pisemny wniosek i po wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7 złożone do Zarządu OSP,
  • małoletni w wieku od 16 do 18 lat deklarujący dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP na pisemny wniosek i po wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7  złożone do Zarządu OSP,
  • małoletni poniżej 16 lat deklarujący dobrowolne, czynne uczestnictwo w realizacji celów OSPna pisemny wniosek i pisemną zgodę oraz po wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w § 1 pkt. 7 złożone do Zarządu OSP przez przedstawiciela ustawowego.