Nabór do OSP

Chcesz pomagać innym? Czujesz potrzebę robić coś ważnego? Chcesz poświęcić wolny czas pomagając? Dołącz do nas!

Kogo szukamy?

Szukamy osób czujących potrzebę poświęcenia swojego czasu do aktywnego działania na rzecz bezpieczeństwa. Szukamy osób, które chcą bezpośrednio pomagać ludziom, a nawet ich ratować podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz chcą być zawsze gotowi do podjęcia takich akcji. Szukamy osób, które chcą być strażakami ochotnikami. Szukamy również osób, które chcą pośrednio pomagać w utrzymaniu gotowości OSP Brzeziny poprzez pracę społeczną na rzecz jednostki. Szukamy osób, które chcą akywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym naszego miasta. Szukamy osób, które chcą działać dla mieszkańców.

Czy znajdę miejsce w OSP?

Jeśli chcesz ratować ludzi oraz ich mienie podczas akcji ratowniczych, jeśli chcesz wspomóc strażaków w akcjach oraz w utrzymaniu gotowości do podjęcia takich akcji, jeśli chcesz aktywnie działać dla mieszkańców, jeśli chcesz uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych, świętach państwowych, manifestować patriotyzm; znajdziesz miejsce w OSP. Ciebie właśnie szukamy!

Nie zwlekaj!

Pobierz, wydrukuj, wypełnij i dostarcz do nas deklarację:

Instrukcja:

Wnioski, zgody, deklaracje drukujemy dwustronnie, wypełniamy czytelnie.

Do każdego wniosku, zgody lub deklaracji stanowiącej załączniki 1-8 wypełniamy dodatkowo załącznik nr 9 w przypadku osoby dorosłej lub załącznik nr 10, kiedy sprawa dotyczy małoletniego.