OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | OSP Brzeziny - statut
OSP Brzeziny

Statut

Poniżej można pobrać statut OSP Brzeziny.

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

W dniu 22 marca 2014 roku Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Uchwałą nr 3 wprowadziło kilka zmian do Statutu OSP. Tekst jednolity Statutu po uwzględnieniu zmian stanowi zalącznik nr 1 do w/w Uchwały i można go pobrać poniżej.

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach – aktualny od 22.03.2014r.