Kontakt

Ochotnicza Straż Pożarna
w Brzezinach

ul. Reformacka 9
95-060 Brzeziny
email: poczta@ospbrzeziny.pl
tel. 506 179 299, 605 050 429
KRS: 0000205889, NIP: 833-101-48-62
Konto bankowe:
Bank PeKaO SA I Oddział w Brzezinach
35 1240 3334 1111 0010 7541 1584