Zarząd

Obecny Zarząd został wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczowyborczym w dniu 19 marca 2016 roku. Jego skład przedstawia się następująco:

Prezes – dh Marcin Białobrzeski e-mail: marcin.bialobrzeski@ospbrzeziny.pl

V-ce Prezes – dh Roman Wargoś

V-ce Prezes Naczelnik – dh Krzysztof Jastrzębowski e-mail: krzysztof.jastrzebowski@ospbrzeziny.pl

Z-ca naczelnika – dh Kamil Wiaderek e-mail: kamil.wiaderek@ospbrzeziny.pl

Skarbnik – dh Kamil Hamerszmidt e-mail: kamil.hamerszmidt@ospbrzeziny.pl

Sekretarz – dh Krzysztof Stempniewski e-mail: krzysztof.stempniewski@ospbrzeziny.pl

Gospodarz – dh Sławomir Młotkowski

Kronikarz – dh Urszula Bartyzel

Członek Zarządu – dh Krzysztof Sobieszkoda