Zarząd

Obecny Zarząd został wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczowyborczym w dniu 4 września 2021 roku. Po zmianach dokonanych w wyniku rezygnacji niektórych członków jego skład przedstawia się następująco:

Prezes – dh Sławomir Młotkowski e-mail: slawomir.mlotkowski@ospbrzeziny.pl

V-ce Prezes – dh Roman Wargoś e-mail: roman.wargos@ospbrzeziny.pl

V-ce Prezes Naczelnik – dh Piotr Dziedzic e-mail: piotr.dziedzic@ospbrzeziny.pl

Z-ca naczelnika – dh Daniel Strumian e-mail: daniel.strumian@ospbrzeziny.pl

Skarbnik – dh Marcin Białobrzeski e-mail: marcin.bialobrzeski@ospbrzeziny.pl

Sekretarz – dh  Marcin Loba e-mail: marcin.loba@ospbrzeziny.pl

Kronikarz – dh Urszula Bartyzel e-mail: urszula.bartyzel@ospbrzeziny.pl

Członek Zarządu – dh Daria Wójcik e-mail: daria.wojcik@ospbrzeziny.pl