Darowizna

Naszym podstawowym zadaniem statutowym jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a co się z tym wiąże zapewnienie utrzymania w pełnej gotowości sprzętu oraz ludzi. Twoje wsparcie umożliwi nam utrzymanie gotowości bojowej oraz wyszkolenie i umundurowanie strażaków. Naszym głównym celem jest utrzymanie jednostki OSP Brzeziny w gotowości do podjęcia akcji ratunkowej w każdej chwili. Nieszczęście może zdarzyć się w najmniej spodziewanym momencie, dlatego musimy być zawsze gotowi do niesienia pomocy, a to generuje koszty. Teraz to Ty możesz przyczynić się do zabezpieczenia naszej gotowości do niesienia pomocy poszkodowanym. Twoje wsparcie może uratować komuś życie. Wpłać dobrowolną kwotę darowizny na nasze konto:

35 1240 3334 1111 0010 7541 1584
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
ul. Reformacka 9
95-060 Brzeziny.


Darowizna przekazana na konto bankowe może zostać odliczona od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 6% dochodu(art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. 2016 poz. 2032), a także od podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości 10% dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. 2016 poz. 1888).