Składka członkowska

Składkę członkowską można opłacić bezpośrednio u Skarbnika Zarządu OSP skarbnik@ospbrzeziny.pl lub przelewem na konto bankowe OSP:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
ul. Reformacka 9
95-060 Brzeziny
Nr konta: 35 1240 3334 1111 0010 7541 1584

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz „składka członkowska za rok ….” i podać rok, za który składka jest wpłacana.

Członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 18 rok życia są zobowiązani do opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej przez Walne Zebranie, natomiast członkowie wspierający w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych za rok 2023 Walne Zebranie ustaliło na 82 złote. Termin opłacenia składki mija 31.12.2023r. W przypadku zalegania z opłatą składki powyżej 1 miesiąca Zarząd skreśla członka z listy członków zwyczajnych.