Powitanie nowego wozu gaśniczego

17 lipca 2020 roku o godzinie 21:30 powitaliśmy na naszym placu nowy samochód gaśniczy marki SCANIA GCBA 7/52, o którego pozyskanie Zarząd OSP czynił starania od kilku lat, dopiero dzięki Pani Burmistrz Ilonie Skipor udało się ten projekt zrealizować.

Zakup został zrealizowany przez Miasto Brzeziny w ramach projektu pod nazwą “Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania o pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego rozpoczęły się już w 2015 roku kiedy to Miasto Brzeziny złożyło stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, jednak z uwagi na brak wystarczających środków wniosek nie został wyłoniony do dofinansowania. Podczas Walnego Zebrania członków OSP Brzeziny, Burmistrz Miasta Pani Ilona Skipor zapewniła, że do końca tego roku na plac wjedzie nowy ciężki wóz gaśniczy i tak się stało.

Samochód jest wyposażony w kabinę sześcioosobową, zbiornik wody o pojemności 7 000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 700 litrów, działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o wydajności 2 400 litrów/minutę, autopompę dwuzakresową typoszeregu minimum A40 o wydajności 4 000 litrów/minutę przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz 250 l/minutę przy ciśnieniu 4 MPa, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-
pianową, wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie, wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu 9 ton z liną o długości 28 m wychodząca z przodu pojazdu, 5 sztuk akumulatorowych latarek, 5 sztuk radiotelefonów analogowo-cyfrowych przenośnych wraz z ładowarkami podłączonymi do układu elektrycznego samochodu zamontowanych w kabinie pojazdu, kasetony na 3 x W52 – 2 sztuki, 3 x W75 – 2 sztuki zamontowane w zabudowie pojazdu, wraz z wężami dostosowanymi do kasetonów, prądownicę wodną 52 o wydajności 200-350-500 l/min 2 sztuki, rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52, Klucz DIN 3223 B do hydrantów- uniwersalny sztuk 2, klucz do hydrantu podziemnego T (zasuw), stojak hydrantowy DN80 podwójny B/BB (2×75) z zaworami, drabinę nasadkową 3-częściową (1xA;2xB) aluminiowaną.


Dziękujemy Pani Burmistrz z całego serca za drugi nowy samochód, który w tak szybkim czasie pozyskaliśmy! Nasze przywitanie i łzy mówią same za siebie, jacy jesteśmy szczęśliwi!