76. Rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 roku po pięciu latach hitlerowskiej okupacji wybuchło w Warszawie powstanie przeciwko wojskom niemieckim zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji “Burza”. Był to największy zryw ruchu oporu w okupowanej Europie. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę w kierunku Warszawy, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia poważniejszej pomocy powstaniu. Akcję zbrojną przeciwko hitlerowskim niemcom planowano na trzy dni, jednak walki trwały aż 63 dni. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze prowadziły samotnie walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944. W trakcie walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Pomimo poniesionych strat i klęski przez 63 dni część Warszawy była wyzwolona spod hitlerowskiej okupacji, była Rzecząpospolitą Polską dzięki heroicznej walce bohaterów, którzy będąc patriotami poświęcili zdrowie i życie dla Ojczyzny. Pamiętając tamte wydarzenia każdego roku 1 sierpnia o godzinie 17:00 czyli w godzinę “W” – rozpoczęcia akcji “Burza” oddajemy hołd bohaterom tamtych czasów.

Cześć i chwała bohaterom!