Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

W sobotę 20 czerwca 2020 roku o godzinie 17:00 przy zachowaniy środków ostrożności w związku z epidemią odbyło się Walne Zebranie członków OSP Brzeziny. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Brzeziny dh Marcin Białobrzeski, który powitał przybyłych na zebranie druhów i druhny oraz Panią Burmistrz Miasta Brzeziny Ilonę Skipor. Na Przewodniczącego Zebrania wybrano druha Romana Wargosia, na protokolanta druha Kamila Hamerszmidta, do Komisji Uchwał i wniosków powołano druha Krzysztofa Stempniewskiego, druhnę Urszulę Bartyzel oraz druhnę Kingę Buldecką. Po przyjęciu porządku obrad nastąpiło ślubowanie nowych członków druha Marcina Janickiego oraz druha Marcina Loby. Następnie Prezes dh Marcin Białobrzeski przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za rok 2019. Na dzień Walnego Zebrania członkowie zwyczajni stanowią liczbę 55 druhów uprawnionych do głosowania, w tym 7 kobiet, 23 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz 18 członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, 11 członków honorowych oraz 6 wspierających. W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu ani Komisji Rewizyjnej, Zarząd skreślił z listy członków 3 osoby oraz wykluczył 6 osób, przyjął w poczet członków zwyczajnych 35 osób, w tym 32 członków MDP I DDP. W 2019 roku OSP Brzeziny uczestniczyła przy 117 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym: przy 39 pożarach, 78 miejscowych zagrożeniach oraz 11 fałszywych alarmach. Ponadto 2 alarmy bojowe związane z zabezpieczeniem rejonu operacyjnego KP PSP Brzeziny. Łącznie 130 alarmów bojowych. Jednym z bardziej pracowitych dni okazał się 10/11 lipca gdzie, już z samego rana jednostka brała udział w działaniach ratowniczych w związku z kolizją samochodu osobowego z busem, po południu jednostka została zadysponowana do tragicznego w skutkach wypadku w m. Zalesie, w którym śmierć poniosły dwie osoby.  Akcja  ratownicza oraz działania trwały kilka godzin. Apogeum “czarnej doby” nastąpiło o godzinie 4 rano 11 lipca, kiedy Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP Brzeziny zaalarmował Naszą jednostkę do pożaru budynku gospodarczego w sąsiedztwie naszej remizy, gdzie tylko dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy PSP z JRG Brzeziny oraz naszych druhów nie doszło do przeniesienia się ognia na dach naszej strażnicy. Niestety na skutek pożaru  zniszczeniu uległa elewacja budynku oraz okna PCV od strony południowej. Całość sprawozdania dostępna jest pod adresem: https://ospbrzeziny.pl/sprawozdanie-z-dzialalnosci-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-brzezinach-za-rok-2019/

Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik dh Kamil Hamerszmidt, spraeozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi przedstawił Przewodniczący dh Krzysztof Trzewikowski. Walne Zebranie przyjęło sprawozdania i udzieliło absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy. Przyjęto również plan finansowy i plan działalności sporządzony przez Zarząd oraz dość ambitny albowiem zakładający pozyskanie nowego ciężkiego samochodu gaśniczego, remont elewacji uszkodzonej podczas wspomnianego pożaru sąsiedniego budynku gospodarczego. Burmistrz Miasta Brzeziny Pani Ilona Skipor podziękowała za udział OSP Brzeziny w akcjach ratowniczych w dniu 18.06.2020r. mających na celu usuwanie skutków nawałnicy oraz poinformowała, że w przetargu został wyłoniony dostawca ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który powinien zostać przekazany dla OSP Brzeziny do końca tego roku. Pogratulowała działalności za rok ubiegły oraz przygotowania sprawozdań, zapewniła o pomocy Miasta w działalności OSP. Dziękowała za zaproszenie oraz zapewniła o dobrej współpracy. Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący dh Roman Wargoś stwierdził zakończenie Zebrania i w tym momencie rozległ się dźwięk syreny alarmowej i dzwonka alarmowego, strażacy-ratownicy wyjechali do usuwania skutków ulewnego deszczu, który przez kilka ostatnich minut Zebrania padał nad Brzezinami.