Strażacki Ślub

15 sierpnia 2020 roku w kościele pw. Wszystkich Świętych w Kołacinku na ślubnym kobiercu stanęli Milena Czajkowska oraz Dominik Jadczak strażak z naszej jednostki. Zawarcie związku małżeńskiego jest nadzwyczaj ważnym momentem w życiu każdego człowieka, dlatego druhny i druhowie OSP Brzeziny oraz OSP Helenów, do której dh Dominik również należy, byli obecni podczas zaślubin młodej pary. Ślub strażaka zawsze kojarzył się z eskortą wozów strażackich, szpalerem w wykonaniu umundurowanych strażaków. Tak było także i teraz. Wozem bojowym dh Dominik przyjechał po narzeczoną, kolejne dwa wozy strażackie go eskortowały. Po złożeniu małżeńskiej przysięgi przez nowożeńców wychodząc z kościoła młoda para przeszła pod szpalerem wykonanego z węży strażackich. Prezes OSP Brzeziny dh Marcin Bialobrzeski złożył w imieniu strażaków najserdeczniejsze życzenia na nowej drodze życia. Strażacka eskorta towarzyszyła młodej parze do domu weselnego OSP w Jasieninie Małym.