Pożar w Pieńkach Henrykowskich

W dn. 17.04.2013r o godzinie 20:02 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru piwnicy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Pieńki Henrykowskie gm. Brzeziny.
Pożarem zostało objęte pomieszczenie, w którym znajdował się piec centralnego ogrzewania z którego prawdopodobnie nastąpiło zaprószenie ognia, w skutek nieumiejętnej obsługi urządzenia przez właścicieli posesji, co doprowadziło do zapalenia się materiałów składowanych w/w pomieszczeniu oraz opału.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody w natarciu, oświetleniu terenu, oddymieniu budynku oraz sprawdzeniu pomieszczeń pod kątem obecności tlenku węgla.

W działaniach brały udział:
– OSP Brzeziny
Man TGM GBA 2,5/16
– JRG Brzeziny
Mercedes GBA 2,5/24
Renault SLRt