Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Jednostka: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach NIP: 8331014862 KRS: 0000205889 Miejscowość: Brzeziny Sprawozdanie za okres od: 2020-01-01 do 2020-12-31 Sporządzono dnia: 2021-08-28 Dokument jest prezentacją danych i nie jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu przepisów Nagłówek sprawozdania finansowego Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2020-01-01 Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2020-12-31 Data sporządzenia …

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020 przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym  członków OSP w dniu 04.09.2021 roku Stan prawny: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000205889; Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity …

Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020 Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2019

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP w dniu 20.06.2020 roku Stan prawny: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000205889; Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Uchwałą nr 3 w dniu 16.03.2019 r. …

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2019 Czytaj dalej »

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2018 przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP w dniu 16.03.2019 roku Stan prawny Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000205889 Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na …

Sprawozdanie z działalności za rok 2018 Czytaj dalej »

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje ogólne 1. Nazwa jednostki, adres siedziby Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 Rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy Miejscowość: Numer: 0000205889 2. Czas działania jednostki Zgodnie ze statutem czas trwania działalności OSP jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r. …

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Czytaj dalej »