Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Jednostka: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach NIP: 8331014862 KRS: 0000205889 Miejscowość: Brzeziny Sprawozdanie za okres od: 2020-01-01 do 2020-12-31 Sporządzono dnia: 2021-08-28 Dokument jest prezentacją danych i nie jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu przepisów Nagłówek sprawozdania finansowego Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2020-01-01 Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2020-12-31 Data sporządzenia […]

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020 przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym  członków OSP w dniu 04.09.2021 roku Stan prawny: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000205889; Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity

Sprawozdanie z działalności OSP za rok 2020 Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2019

przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP w dniu 20.06.2020 roku Stan prawny: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000205889; Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na Walnym Zebraniu Członków Uchwałą nr 3 w dniu 16.03.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2019 Czytaj dalej

Sprawozdanie z działalności za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2018 przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym członków OSP w dniu 16.03.2019 roku Stan prawny Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach ma osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000205889 Podstawą działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach jest Statut, którego tekst jednolity przyjęto na

Sprawozdanie z działalności za rok 2018 Czytaj dalej

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje ogólne 1. Nazwa jednostki, adres siedziby Nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach Adres: 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 9 Rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy Miejscowość: Numer: 0000205889 2. Czas działania jednostki Zgodnie ze statutem czas trwania działalności OSP jest nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2018r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Czytaj dalej