Ogłoszenia

Przekazanie środków higienicznych

W środę 18 marca 2020 roku Pan Kazimierz Węgrzynowski z inicjatywy społecznej @coronacentrum przekazał nam 300 sztuk maseczek higienicznych. W związku z zagrożeniem epidemicznym przygotowujemy się do niesienia pomocy w warunkach umożliwiających nam ochronę przed zakażeniem koronawirusem. Wyposażamy nasze zastępy w kombinezony, maseczki, rękawiczki, gogle ochronne itd. Wydatki z tym związane nie były przewidziane w …

Przekazanie środków higienicznych Czytaj dalej »

Apel

WAŻNE – apel do osób wzywających służby! Jeśli będziecie potrzebować Państwo pomocy którejkolwiek ze służb, a: przebywacie na kwarantannie, posiadacie (bądź osoba, której dotyczy zgłoszenie) objawy zarażenia COVID-19, podejrzewacie zarażenie COVID-19. KAŻDORAZOWO INFORMUJCIE O TYM PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE! Pozwala to każdej służbie na wdrożenie środków ochrony indywidualnej funkcjonariuszy, czy ratowników. W obecnej sytuacji, zdrowie osób odpowiedzialnych …

Apel Czytaj dalej »

Zagrożenie epidemią

Z uwagi na zagrożenie epidemią Zarząd OSP Brzeziny podjął decyzję o odwołaniu zwołanego na dzień 14 marca 2020 roku Walnego Zebrania członków OSP i zwołaniu go w innym terminie. Zawieszone zostają do odwołania także próby orkiestry dętej oraz lekcje gry, zbiórki szkoleniowe i gospodarcze. Przebywanie na terenie jednostki dozwolone tylko w czasie alarmu i w …

Zagrożenie epidemią Czytaj dalej »

Zrealizowano projekt pn. “Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”

W dniu 28 listopada 2019 roku podpisano protokół odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 realizując zadanie pn. “Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” sfinansowane ze źródeł: Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 261 958 zł Dotacja Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 117 690 zł …

Zrealizowano projekt pn. “Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” Czytaj dalej »

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 510223401-N-2019 z dnia 18-10-2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: …

Ogłoszenie Czytaj dalej »