OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Gotowosc - OSP Brzeziny - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
OSP Brzeziny

Stan gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

Kierowców w gotowości: Dowódców w gotowości: Razem strażaków w gotowości:
{{dane.wynik1}} {{dane.wynik2}} {{dane.wynik3}}

W obecnej chwili w pełnej gotowości bojowej pozostaje {{dane.wynik3}} {{dane.strazak}} , w tym {{dane.wynik2}} {{dane.dowodca}} oraz {{dane.wynik1}} {{dane.kierowca}} z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach. Co to oznacza? Oznacza to, że Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach w obecnej chwili jest w stanie zmobilizować do działań ratowniczych {{dane.wynik3}} ratowników. Każda z tych {{dane.wynik}} osób pozostaje w gotowości bojowej w swoim domu lub w dowolnym miejscu na terenie Miasta Brzeziny i jest w stanie wciągu kilku minut dotrzeć do jednostki OSP Brzeziny w razie zaalarmowania. W momencie uruchomienia procedury alarmowej, każdy strażak zostaje poinformowany o alarmie, porzuca swoje dotychczasowe zajęcie i jak najszybciej udaje się do jednostki, gdzie przebiera się w ubranie specjalne wsiada do samochodu ratowniczo-gaśniczego, którym dojeżdża do miejsca zdarzenia. Należy tutaj wspomnieć, że taka procedura alarmowa uruchamiana jest nierzadko w nocy (w całym mieście słychać wtedy syrenę), strażak OSP Brzeziny zrywa się z łóżka, ubiera i biegnie do jednostki. Przez ostatnich kilka lat dzięki postępowi technicznemu sposób powiadamiania strażaków o alarmie uległ znaczącej zmianie. Jeszcze kilka lat temu kiedy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach swoją siedzibę miała tuż przy OSP Brzeziny strażacy OSP Brzeziny alarmowani byli poprzez włączenie mechanicznej syreny alarmowej przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania, a kierowcy telefonicznie. Syrena mechaniczna napędzana jest przez silnik trójfazowy, w przypadku zaniku choćby jednej fazy zasilania nie można było jej uruchomić, poza tym nie wszędzie było ją słychać. Nierzadko zdarzało się, że strażak będąc w domu nie słyszał syreny. Obecnie dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania uruchamia syrenę drogą radiową przy użyciu stacji radiowej, która wysyła odpowiedni sygnał do stacji w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, która to odbiera sygnał, potwierdza odebranie sygnału i uruchamia elektroniczną syrenę alarmową, powiadamianie za pomocą tzw. FlashSMS czyli wiadomości SMS wyświetlanych bezpośrednio na ekranie telefonu komórkowego każdego strażaka jak również poprzez wywołanie telefonów komórkowych wszystkich strażaków oraz włącza oświetlenie w jednostce. Elektroniczna syrena alarmowa nie dość, że uruchomi się nawet w przypadku braku zasilania (posiada rezewowe źródło zasilania) to jeszcze o wiele lepiej ją słychać. Nawet gdy strażak nie usłyszy syreny to usłyszy dzwoniący do niego telefon. Zawsze w przypadku alarmu dzwoni do niego konkretny numer telefonu. Wielu strażaków ma do tego numeru przypisany głośny dzwonek, przeważnie jest to nagrany dźwięk syreny. Czasami bywa tak, że do jednostki przybywa kilku strażaków (niepełny skład osobowy samochodu ratowniczo-gaśniczego) nie wiadomo wtedy, czy jeszcze ktoś biegnie na alarm czy już nie, nie wiadomo czy czekać czy wyjeżdżać do akcji nie tracąc czasu. Dlatego strażacy OSP Brzeziny dh Kamil Hamerszmidt oraz dh Piotr Dębski stworzyli system polegający na zgłaszaniu gotowości bojowej każdego strażaka. Zgłoszenie wykonuje strażak przy użyciu aplikacji zainstalowanej na swoim telefonie komórkowym, jeśli wyjeżdża z miasta bądź z innych powodów nie będzie mógł udać się do jednostki OSP Brzeziny w razie alarmu zgłasza brak gotowości bojowej, w przeciwnym przypadku zgłasza gotowość do podjęcia działań w razie alarmu. W jednoscte OSP Brzeziny znajduje się monitor, który wyświetla wszystkich strażaków, którzy aktualnie zgłaszają gotowość bojową. Dzięki takiemu rozwiązaniu w razie gdy do jednostki w pierwszych minutach przybędzie niepełny skład osobowy samochodu można sprawdzić czy jeszcze ktoś jest aktualnie w gotowości i jest w drodze do jednostki czy też nie ma już na kogo czekać i trzeba wyjeżdżać nie tracąc czasu. Ta strona korzysta z tego systemu i podaje stan gotowości bojowej OSP Brzeziny zgłaszaną przez strażaków w chwili obecnej.