OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Nowy sprzęt w OSP - OSP Brzeziny - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
OSP Brzeziny

Nowy sprzęt w OSP

22 sierpnia 2018 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach Naczelnik OSP Brzeziny dh Kamil Wiaderek odebrał z rąk Burmistrza Miasta Brzeziny Marcina Pluty oraz Pana Mikołaja Pawlaka Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości sprzęt ratownictwa drogowego i medycznego zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazano nam m. in. automatyczny defibrylator ratujący życie w przypadku zatrzymania krążenia jak również torbę ratowniczą medyczną z wyposażeniem wraz z deską oraz szynami typu Kramer. Łączna wartość przekazanego sprzętu wynosi 15 680,00 złotych.