o. Aleksander Julian Szlachta odszedł na wieczną wartę

W poniedziałek 12 października 2020 r. w klasztorze we Włocławku, odszedł na wieczną wartę nasz druh – o. Aleksander Szlachta OFM. Przeżył 91 lat, w Zakonie 72 lata, jako kapłan 65 lat.

O. Aleksander Julian Szlachta OFM urodził się 27 sierpnia 1929 r. w Gulzowie (powiat olkuski, diecezja sosnowiecka). Do Zakonu wstąpił 14 września 1948 r. w Kętach, pierwszą profesję czasową złożył 15 września 1949 r. w Pilicy, zaś profesję uroczystą 04 października 1952 r. w Krakowie. W latach 1951 –1956 studiował filozofię i teologię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, zaś w latach 1956 – 1957 kontynuował studia z teologii moralnej w ATK w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 kwietnia 1955 r. w Krakowie z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa. Pełnił posługę duszpasterską jako spowiednik, kaznodzieja i katecheta oraz gwardian, wikariusz i ekonom domu, prefekt Kolegium Serafickiego w Wieliczce w klasztorach: św. Antoniego w Warszawie, Wieliczce, św. Kazimierza w Krakowie, Zakliczynie, Brodnicy, Włocławku, Pińczowie, Pilicy, Kazimierzu Dolnym i Brzezinach. Od lipca 2011 r. należał do Wspólnoty we Włocławku.

W latach 1987 – 1999 był Gwardianem Klasztoru w Brzezinach. Ojciec Aleksander Szlachta to m. in. inicjator i budowniczy amfiteatru im. Jana Pawła II. 31 marca 2007 roku Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach nadało ojcu Aleksandrowi tytuł członka honorowego OSP Brzeziny.