Alarmy 10.09.2021

10 września 2021 roku około godziny 8:50 nasza jednostka została zaalarmowana przez Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP Brzeziny do miejscowości Grodzisk do niebezpiecznie pochylonych drzew. Zastępem SH-18 udaliśmy się do pomocy zastępowi z OSP Dmosin. Niezwłocznie po przybyciu naszego zastępu przystąpiono do usuwania zagrożenia. W działaniach brały udział: OSP BRZEZINY x1, OSP DMOSIN x1. …

Alarmy 10.09.2021 Czytaj dalej »

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2020

W sobotę 4 września 2021 roku o godzinie 17:00 koncertem Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020. Po koncercie Prezes Zarządu OSP dh Marcin Białobrzeski dokonał otwarcia Zebrania oraz powitał zaproszonych gości.Na przewodniczącego Zebrania wybrano druha Romana Wargosia. Do Komisji uchwał …

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2020 Czytaj dalej »

Termin Walnego Zebrania za 2020 rok

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2020 odbędzie się w dniu 4 września 2021 roku o godzinie 17:00 w sali OSP Brzeziny ul. Reformacka 9 w Brzezinach.Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie zebrania. 2. Powitanie zaproszonych gości. 3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków i komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku …

Termin Walnego Zebrania za 2020 rok Czytaj dalej »