Pożar sadzy w kominie na ul. Tulipanowej

W poniedziałek 4 kwietnia 2016 roku o godzinie 10:43 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach została zadysponowana przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzezinach do pożaru sadzy w kominie na ul. Tulipanową 12. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska oraz nałożenie na komin sita w celu stłumienia pożaru. Sprawdzeniu poddane zostały również pomieszczenia budynku oraz okolice komina w celu wyeliminowania jego pęknięć i ewentualnych zarzewi ognia. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego. W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych. Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym, którymi ogień lub wysoka temperatura wyjdzie na zewnątrz, dokonując zapalenia materiałów na poddaszu, czy w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach, przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.
W działaniach brały udział:
•JRG Brzeziny
– Mercedes GBA 2,5/24
– Star Man GCBA 4/24
•OSP Brzeziny
– Man GBA 2,5/16
– Star SH-18