Promocja Aspirantów w CS PSP w Częstochowie

Dnia 11 lipca 2014 roku o godzinie 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XVI turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych. Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Delegacja druhów z OSP Brzeziny również uczestniczyła w tej uroczystości ponieważ jednym z promowanych był członek naszej jednostki oraz świeżo upieczony funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Jastrzębowski. Uroczysta promocja była uwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę w strukturach PSP.