Przekazanie środków higienicznych

W środę 18 marca 2020 roku Pan Kazimierz Węgrzynowski z inicjatywy społecznej @coronacentrum przekazał nam 300 sztuk maseczek higienicznych. W związku z zagrożeniem epidemicznym przygotowujemy się do niesienia pomocy w warunkach umożliwiających nam ochronę przed zakażeniem koronawirusem. Wyposażamy nasze zastępy w kombinezony, maseczki, rękawiczki, gogle ochronne itd. Wydatki z tym związane nie były przewidziane w budżecie funkcjonowania jednostki jednak zdajemy sobie sprawę, że są konieczne. Z uwagi na sytuację w jakiej się wszyscy znaleźliśmy tym bardziej jest nam niezmiernie miło, że Pan Kazimierz sam zwrócił się do nas w celu bezpłatnego przekazania nam środków higienicznych. Taka postawa zasługuje na pochwałę oraz powinna stać się przykładem i wzorem do naśladowania dla wszystkich. Wyposażenie służb w środki ochrony indywidualnej w obecnym czasie jest niezwykle ważne w celu zapewnienia możliwości niesienia pomocy innym. Postanowiliśmy część z podarowanych nam maseczek przekazać jednostkom OSP z najbliższych okolic. Dziękujemy za dojrzałą postawę i życzymy wytrwałości w dalszej działalności na rzecz zdrowia i walki z epidemią.