OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Uchwała nr 11/2016 - OSP Brzeziny - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
OSP Brzeziny

Uchwała nr 11/2016

w sprawie: Wyznaczenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach do kierowania i dowodzenia sekcją, zastępem w czasie ogłoszenia alarmu, dysponowania do miejsca zdarzenia i prowadzenia działań ratowniczych oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i higieny działań, w tym wyposażenia w środki ochrony indywidualnej
pdf Button