Zbiórka szkoleniowa z zakresu ratownictwa technicznego

29 października 2021 roku nasza jednostka odbyła zbiórkę szkoleniową z dziedziny ratownictwa technicznego. Główne założenia ćwiczeń to wiadomości teoretyczne i ćwiczenia praktyczne związane z wypadkami/kolizjami komunikacyjnymi i ich głównymi problemami, podstawowe metody ewakuacji poszkodowanego z rozbitego pojazdu przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Zbiórkę szkoleniową przeprowadzili naczelnicy naszej jednostki. Każde ćwiczenia doskonalą umiejętności naszych strażaków ratowników, które mogą być wykorzystane podczas akcji ratowniczych, dzięki czemu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach utrzymuje stałą gotowość do podjęcia działań ratowniczych.