Ćwiczymy udzielanie pierwszej pomocy

3 listopada 2021 roku w naszej jednostce odbyła się zbiórka szkoleniowa z zakresu pierwszej pomocy.
Druh Tomasz Lewandowski, który jest także zawodowym ratownikiem medycznym przekazał i przypomniał podstawową wiedzę z postępowania z osobami poszkodowanymi w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce naszego druha za wkład i zaangażowanie w przeprowadzeniu zbiórki.