Dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej

Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników OSP Brzeziny” w kwocie 25 000,00 zł w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.