INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.

 Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 660 000,00 zł brutto.

Poniżej wykaz ofert złożonych w terminie:

Numer ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
CenaTermin wykonania
Gwarancja
Warunki płatności
1Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A617 600,00 zł netto
759 648,00 zł brutto
Do dnia 29.11.2019r.gwarancja jakości – 24 miesiące i 24 miesiące rękojmi  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowyZgodnie z zapisami w projekcie umowy