Wizyta Premiera Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego

We wtorek 17 września 2019 roku jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach odwiedził Wicepremier Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, który wraz z Posłem na Sejm RP Panem Romanem Sasinem oraz Burmistrz Miasta Brzeziny Panią Iloną Skipor przekazał informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzeziny w kwocie 100 000,00 złotych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego. Dzięki tej decyzji realizacja zakupu nowego samochodu dla naszej jednostki będzie możliwa w tym roku. Do tej pory udało nam się pozyskać łącznie 660 000,00 złotych, które pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Miasta Brzeziny. W ramach ogłoszonego przetargu na realizację zadania wpłynęła jedna oferta na kwotę 759 648,00 złotych. Brakujące 100 000,00 złotych stawiało pod znakiem zapytania możliwość zakupu wozu. Zwróciliśmy się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu do Komendanta Głównego PSP oraz wraz z Panią Burmistrz poprosiliśmy o poparcie wniosku Pana Posła Romana Sasina, który z kolei przedstawił sytuację Wicepremierowi prof. Piotrowi Glińskiemu. Podczas spotkania prof. Gliński podkreślał konieczność wsparcia zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla naszej jednostki z uwagi na fakt, iż w pobliżu przebiega autostrada, przez Miasto Brzeziny droga krajowa oraz drogi wojewódzkie o znacznym natężeniu ruchu co przekłada się na dość dużą ilość interwencji OSP Brzeziny przy zdarzeniach. Poseł na Sejm RP Pan Roman Sasin zaznaczył, że jednostka OSP Brzeziny może poszczycić się ponad 120-letnią historią działalności. Burmistrz Miasta Brzeziny Pani Ilona Skipor podziękowała za udzielone wsparcie dla strażaków, na których Miasto zawsze może liczyć oraz wskazała, że oprócz działalności ratowniczej OSP Brzeziny prowadzi prężną działalność wychowawczą poprzez Akademię Młodego Strażaka, w której dzieci i młodzież przyswajają wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratowniczej poprzez zabawę, a także przygotowują się do pełnienia społecznej służby w OSP. Prezes OSP Brzeziny dh Marcin Białobrzeski w imieniu wszystkich druhów wyraził głęboką wdzięczność i radość z przekazanej nam informacji.