Pomoc dla strażaków na Ukrainie

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie oraz apelem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w dniu dzisiejszym zdecydował o przekazaniu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach 10 par rękawic specjalnych, 4 sztuk hełmów strażackich, 4 kompletne ubrania specjalne, 4 pary butów strażackich oraz 4 kominiarki. Przekazane środki ochrony indywidualnej zostaną przekazane dla strażaków na Ukrainie, gdzie trwa wojna. W trybie natychmiastowym zorganizowano przegląd sprzętu oraz wyposażenia, dzięki czemu udało się skompletować pełne wyposażenie w środki ochrony indywidualnej dla 4 strażaków. Wyposażenie przekazano natychmiastowo do Komendy Powiatowej PSP w Brzezinach.