Uroczyste przekazanie wozów bojowych

W czwartek 10 września 2020 roku o godzinie 15:00 podczas uroczystej zbiórki pododdziałów Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach nastąpiło oficjalne przakazanie nowo zakupionych wozów bojowych. W uroczystości udział wzięli Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk, Radna Sejmiku Województwa Ewa Wendrowska, Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor, Zastępca Burmistrza Jakub Piątkowski, Radny Rady Miasta Brzeziny Janusz Nowański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Dariusz Guzek, druhny i druhowie OSP Brzeziny. Przybyłych na uroczystość powitał Prezes OSP Brzeziny dh Marcin Białobrzeski po czym przekazał głos Pani Burmistrz Ilonie Skipor, która odczytała akt przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 7/52 marki Scania, którego zakup zrealizowano w ramach projektu pod nazwą “Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Następnie o. Benedykt Kordula OFM z parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu dokonał uroczystego poświęcenia przekazywanego pojazdu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 marki Man zakupionego w zeszłym roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miasta Brzeziny, dotacji w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz środków przekazanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pochodzących od firm ubezpieczeniowych. Dokumenty oraz kluczyki od ciężkiego wozu Scania z rąk Pani Burmistrz, Radnej Ewy Wendrowskiej oraz Marszałka Piotra Adamczyka odebrał Naczelnik OSP Brzeziny dh Krzysztof Jastrzębowski, a następnie przekazał je kierowcy druhowi Mariuszowi Chachule, po czym dokonano technicznej próby pojazdu polegającej na uruchomieniu silnika oraz sygnałów alarmowych. Marszałek Piotr Adamczyk dziękował za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i zaznaczył, że to jest dobry dzień kiedy możemy przekazywać dobry sprzęt, ratujący życie i dobytek mieszkańców. Przekazał szczególne słowa uznania dla służby w OSP oraz życzył tyle samo powrotów z akcji co wyjazdów, których oby było jak najmniej. Zachęcał do starania się o środki na remont remizy. Radna Ewa Wendrowska wyraziła radość z zakupionego samochodu w Brzezinach, a także w innych miejscowościach województwa łódzkiego, tym bardziej, że samorząd województwa przyczynił się do jego zakupu. Zapewniła o wsparciu działań OSP. Komendant PSP Dariusz Guzek gratulował pozyskania dwóch samochodów, które będą doskonałym narzędziem do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, które mają na celu ratowanie zdrowia, życia i mienia mieszkańców. Dziękował Panu Marszałkowi za przekazywanie od kilku lat znaczących środków dla OSP, nie tylko na zakup pojazdów, ale i na sprzęt. Dziękował Pani Burmistrz oraz radnym miejskim za podjęcie inicjatywy zakupu wozu. Przekazał na ręce Prezesa OSP prezent w postaci węża pożarniczego na nowy samochód. Burmistrz Ilona Skipor wyraziła niesamowite szczęście z zakupionych pojazdów, które są dobrym początkiem kadencji zapewniającym dalsze wsparcie dla OSP, ponieważ w ludzi działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Brzezin warto inwestować. Dziękowała Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa za szczodre dofinansowanie. Prezes OSP Marcin Białobrzeski dziękował w imieniu wszystkich druhen i druhów Panu Marszałkowi za wsparcie finansowe zarówno w dofinansowaniu zakupu ciężkiego wozu, ale również sprzętu, który corocznie dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego trafia do naszej oraz innych jednostek OSP. Dziękował Komendantowi PSP za pomoc w uzyskiwaniu dofinansowań na zakup sprzętu. Radnym Miasta Brzeziny dziękował za wsparcie finansowe działań OSP zarówno polegającego na dofinansowaniu zakupu wozów bojowych jak i w postaci corocznej dotacji na zapewnienie gotowości bojowej, bez której OSP nie mogłaby funkcjonować. Strażakom dziękował za gotowość przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku do podjęcia działań ratowniczych, ojcu gwardianowi za poświęcenie samochodów. Szczególne podziękowania skierował do Pani Burmistrz Ilony Skipor, której pozazdrościć może każda jednostka OSP w Polsce albowiem ewenementem jest fakt pozyskania w tak krótkim czasie dwóch nowych samochodów gaśniczych. Na koniec poprosił Panią Burmistrz o chrzest pozyskanego ciężkiego wozu jako jego matka chrzestna nadając mu imię “Koksik”.