WARSZTATY Z POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH – 2017

22 października 2017 roku o godzinie 9:00 kilku druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach wyruszyło na warsztaty „POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH”, które odbyły się w siedzibie OSP MOKRA LEWA – powiat skierniewicki.
Program warsztatów obejmował:

 • Zajęcia teoretyczne:
  • Pożary wewnętrzne – teoria, zagrożenia
  • Działania gaśnicze podczas pożarów
  • Przygotowanie do działań wewnętrznych
  • Omówienie sprzętu pożarniczego
 • Zajęcia praktyczne:
  • Demonstracja zjawisk pożarowych na modelach
  • Podawanie wody na pożar
  • Wejście do pomieszczenia objętego pożarem
 • Zakończenie warsztatów.

Podczas szkolenia mieliśmy możliwość merytorycznie posłuchać i zwrócić uwagę na problematykę pożarów wewnętrznych w dzisiejszych czasach (pożarów o małej kubaturze m. in. mieszkań, budynków jednorodzinnych ich konstrukcje itp.).
Przeprowadzone prelekcje przez kilku instruktorów pokazały jak łatwo można zwalczyć pożar mieszkania małą ilością wody, jak interpretować kolor dymu, co nam to mówi jeśli wydobywa się z górnej kondygnacji, spod obróbki dachowej, jakie są niebezpieczeństwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych głównie przed i po pożarowe (duża temperatura, możliwość pułapki wodnej, rozgorzenia, BACK DRAFTU, gigantyczna ilość tlenku węgla w pomieszczeniach już dogaszanych).
Mogliśmy również wejść w dyskusje jak wchodzić do pomieszczeń objętych całkowicie ogniem, aby nie narazić swojego bądź cudzego życia, jak osłabić pożar.
Po skończeniu teorii przystąpiliśmy do praktyki, by na dwóch modelach „domków dla lalek” przeprowadzić symulację pożarów i przedstawienia jak wygląda obniżanie się granicy dymów w pomieszczeniu gdzie jest najwięcej tlenu, a gdzie najmniej. Jaka temperatura panuje przy suficie, a jaka przy podłodze. Jak wygląda zapalenie się gazów pożarowych, które mogą przyczynić się do wybuchu. Jak pożar rozprzestrzenia się po innych kondygnacjach począwszy od jednego pomieszczenia, po rozprzestrzenienie się na cały budynek.
Na koniec warsztatów instruktorzy przedstawili nam sposoby operowania prądami wodnymi w pomieszczeniach objętych pożarem, jak sprawnie budować linie gaśnicze po klatkach schodowych oraz w ciężko dostępnych pomieszczeniach, a także jak współpracować w rocie wraz z linią gaśniczą.
Ogrom wiedzy, którą nabyliśmy podczas tych warsztatów oczywiście będziemy przekazywać tym druhom, którzy nie mogli nam towarzyszyć.
W warsztatach wzięli udział: dh Damian Turski, dh Piotr Dziedzic, dh Daniel Strumian, dh Tomasz Świerczyński, dh Krzysztof Jastrzębowski, dh Kamil Wiaderek.
Chcielibyśmy zaznaczyć, że również druhowie Tomasz, Krzysztof oraz Kamil są funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej (pełniąc służbę w JRG STRYKÓW, JRG-3 ŁÓDŹ, JRG-8 ŁÓDŹ), którym przedstawiona wiedza pomoże podczas pełnienia służby i borykania się z podobnymi zdarzeniami ratowniczo-gaśniczymi.
Serdeczne podziękowania dla druhów z OSP MOKRA LEWA za zaproszenie oraz Strefy 998.pl dzięki, której szkolenie odbyło się bez opłaty.