Zagrożenie epidemią

Z uwagi na zagrożenie epidemią Zarząd OSP Brzeziny podjął decyzję o odwołaniu zwołanego na dzień 14 marca 2020 roku Walnego Zebrania członków OSP i zwołaniu go w innym terminie. Zawieszone zostają do odwołania także próby orkiestry dętej oraz lekcje gry, zbiórki szkoleniowe i gospodarcze. Przebywanie na terenie jednostki dozwolone tylko w czasie alarmu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jednostki.