Zrealizowano projekt pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”

W dniu 28 listopada 2019 roku podpisano protokół odbioru samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5/16 realizując zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” sfinansowane ze źródeł:

  • Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 261 958 zł
  • Dotacja Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 117 690 zł
  • Dotacja w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 80 000 zł
  • Dotacja Komendanta Głównego z fudnuszy firm ubezpieczeniowych w kwocie 100 000 zł
  • Dotacja Miasta Brzeziny w kwocie 200 000 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 759 648 zł.

W ramach zadania zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 wyposażony w autopompę o wydajności 1 600 litrów/minutę, zbiornik wody o pojemności 2 500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów, 4 aparaty ochrony dróg oddechowych, 4 zapasowe butle do aparatów, 6 radiotelefonów przenośnych, 6 latarek akumulatorowych, agregat oddymiający, 8 węży pożarniczych W-42.

http://www.zainwestujwekologie.pl/