Koncert Kolęd

6 stycznia 2015 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach przy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach wraz z Orkiestrą Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej pod kierunkiem Kapelmistrza Radosława Szymczyka wykonała najpiękniejsze Polskie kolędy. Koncert odbył się w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach tuż po sumie. Licznie zgromadzona publiczność miała przyjemność wysłuchać takich kolęd jak: Anioł pasterzom mówił, Cicha noc, Dzisiaj w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi, Hej w dzień narodzenia, Lulajże Jezuniu, Przybieżeli do Betlejem pasterze, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Tryumfy Króla, Wśród nocnej ciszy, Bracia patrzcie jeno oraz W żłobie leży. Koncert prowadziła Pani Dyrektor GOK w Dzierżąznej Barbara Polasińska. Kilka kolęd zostały wykonane na dwie trąbki solo z akompaniamentem kilku instrumentów. Solistami byli Mateusz Szymczyk oraz Grzegorz Karczewski. Występ zakończył się owacjami na stojąco. Na koniec Dyrektor GOK w Dzierżąznej Pani Barbara Polasińska przypomniała, że Brzezińska Orkiestra w tym roku obchodzi jubileusz 110-lecia istnienia, a Orkiestra z Dzierżąznej 40-lecie istnienia. Ks. kanonik Bogumił Walczak proboszcz parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach podziękował za uświetnienie Święta Trzech Króli koncertem orkiestr oraz prosił, aby koncert stał się tradycją.