OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Aktualności, Zdjęcia z akcji, Informacje – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
OSP Brzeziny

Walne Zebranie członków OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach zawiadamia, iż termin Walnego Zebrania sprawozdawczego za rok 2014 członków OSP Brzeziny został ustalony na dzień 7 marca 2015 roku na godzinę 17:00.

Dzieje Orkiestry Dętej OSP Brzeziny 1905-2015 cz. I

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach została założona w 1905 roku. Założycielami orkiestry byli Adam Mazowita – Prezes straży i Stanisław Puliński, któremu powierzono rolę kierownika zespołu. Orkiestra wówczas liczy 25 instrumentalistów zaś kapelmistrzem był Kopczyński. W tym okresie czasu Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przechodzi swój pomyślny rozwój, bo oprócz założenia orkiestry […]

Uchwała nr 3/2015

w sprawie: Skreślenia z listy członków zwyczajnych OSP

1% – Tak niewiele

STRAŻACY ZAWSZE NIOSĄ POMOC I RATUNEK! Czy wiesz ile satysfakcji daje ratowanie czyjegoś życia? Możesz się o tym przekonać przekazując swój 1% podatku na rzecz OSP Brzeziny. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach są w stanie gotowości przez 24h na dobę, aby nieść pomoc potrzebującym w chwilach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Kiedy nad miastem rozbrzmiewa […]

Koncert Kolęd

6 stycznia 2015 roku Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach przy Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach wraz z Orkiestrą Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej pod kierunkiem Kapelmistrza Radosława Szymczyka wykonała najpiękniejsze Polskie kolędy. Koncert odbył się w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach tuż po sumie. Licznie zgromadzona publiczność miała […]