OSP Brzeziny – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach | Aktualności, Zdjęcia z akcji, Informacje – Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach
OSP Brzeziny

Uchwała nr 5/2015

w sprawie: Nadania odznaczeń członkom OSP

Walne Zebranie sprawozdawcze

W dniu 7 marca 2015 roku w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu OSP dh Marcin Białobrzeski, który przywitał przybyłych gości m. in. V-ce Starostę Powiatu Brzezińskiego Romana Sasina, Przewodniczącego Rady Powiatu Brzezińskiego Mariana Krasińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny Grzegorza Kędzię, Zastępcę Burmistrza Miasta Brzeziny Justynę Nowak, Prezes Stowarzyszenia […]

Uchwała nr 4/2015

w sprawie: Skreślenia z listy członków zwyczajnych OSP

Walne Zebranie członków OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach zawiadamia, iż termin Walnego Zebrania sprawozdawczego za rok 2014 członków OSP Brzeziny został ustalony na dzień 7 marca 2015 roku na godzinę 17:00.

Dzieje Orkiestry Dętej OSP Brzeziny 1905-2015 cz. I

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach została założona w 1905 roku. Założycielami orkiestry byli Adam Mazowita – Prezes straży i Stanisław Puliński, któremu powierzono rolę kierownika zespołu. Orkiestra wówczas liczy 25 instrumentalistów zaś kapelmistrzem był Kopczyński. W tym okresie czasu Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach przechodzi swój pomyślny rozwój, bo oprócz założenia orkiestry […]