Przetarg na zakup wozu bojowego dla OSP Brzeziny ogłoszony

Niezmiernie miło nam poinformować, że we wtorek 26 maja 2020 roku Miasto Brzeziny ogłosiło przetarg na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach w ramach realizacji projektu pn. “Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” współfinansowany ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Starania o pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego rozpoczęły się już w 2015 roku kiedy to Miasto Brzeziny złożyło stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, jednak z uwagi na brak wystarczających środków wniosek nie został wyłoniony do dofinansowania. W styczniu tego roku podczas powitania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Burmistrz Miasta Brzeziny Pani Ilona Skipor poinformowała, że wniosek na zakup ciężkiego samochodu złożony przez Miasto Brzeziny pięć lat temu zostanie ostatecznie dofinansowany. Przekazana informacja sprawiła nam niezmierną radość albowiem starania o pozyskany właśnie średni samochód, z którego jesteśmy dumni, wynikały z faktu niemożliwości zakupu wozu ciężkiego i w momencie przyjazdu nowego średniego samochodu do jednostki dowiedzieliśmy się, że zakupiony zostanie również ciężki samochód.

Samochód będzie wyposażony w kabinę sześcioosobową, zbiornik wody o pojemności minimum 6 800 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 10% pojemności zbiornika wody, działko wodno-pianowe z wytwornicą piany, o wydajności minimum 2 400 litrów/minutę, autopompę dwuzakresową typoszeregu minimum A40 o wydajności minimum 4 000 litrów/minutę przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz minimum 250 l/minutę przy ciśnieniu 4 MPa, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-
pianową, wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie, wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28 m wychodząca z przodu pojazdu, 5 sztuk akumulatorowych latarek, 5 sztuk radiotelefonów analogowo-cyfrowych przenośnych wraz z ładowarkami podłączonymi do układu elektrycznego samochodu zamontowanych w kabinie pojazdu, kasetony na 3 x W52- 2 sztuki, 3xW75- 2 sztuki zamontowane w zabudowie pojazdu, wraz z wężami dostosowanymi do kasetonów, prądownicę wodną 52 o wydajności 200-350-500 l/min 2 sztuki, rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52, Klucz DIN 3223 B do hydrantów- uniwersalny sztuk 2, klucz do hydrantu podziemnego T (zasuw), stojak hydrantowy DN80 podwójny B/BB (2×75) z zaworami, drabinę nasadkową 3-częściową (1xA;2xB) aluminiowaną.